Posts

Showing posts from December 13, 2007

ഈ പുല്ലുകള്‍ക്കും പ്രണയമോ?dec14

Image
ഈ പുല്ലുകള്‍ക്കും പ്രണയമോ?മേടുകളില്‍ തിക്കി തിരക്കി വളര്‍ന്ന പുല്ലുകള്‍ ഏതോ അമാനുഷ ലോകത്തെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളോ? പ്രണയിക്കുന്നത്‌ അവര്‍ക്ക്‌ കാമനയല്ല; ജീവിതരീതിയാണ്‌. ചുംബിക്കുകയും ഇണകലര്‍ന്ന് ആടുകയും അവരുടെ സംസ്കാരമല്ല; പ്രാഥമിക കര്‍മ്മങ്ങളാണ്‌. അവയ്‌ക്ക്‌ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടേ വളരനാവൂ.പൊട്ടിപ്പിളര്‍ന്ന് പോകുമ്പോഴും പ്രണയത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിലൊന്ന് അവയുടെ ഇടത്തേ കൈയില്‍ ഭദ്രമായിരിക്കും.

ഈ പുല്ലുകള്‍ക്കും പ്രണയമോ?dec14

Image
ഈ പുല്ലുകള്‍ക്കും പ്രണയമോ?മേടുകളില്‍ തിക്കി തിരക്കി വളര്‍ന്ന പുല്ലുകള്‍ ഏതോ അമാനുഷ ലോകത്തെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളോ? പ്രണയിക്കുന്നത്‌ അവര്‍ക്ക്‌ കാമനയല്ല; ജീവിതരീതിയാണ്‌. ചുംബിക്കുകയും ഇണകലര്‍ന്ന് ആടുകയും അവരുടെ സംസ്കാരമല്ല; പ്രാഥമിക കര്‍മ്മങ്ങളാണ്‌. അവയ്‌ക്ക്‌ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടേ വളരനാവൂ.പൊട്ടിപ്പിളര്‍ന്ന് പോകുമ്പോഴും പ്രണയത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിലൊന്ന് അവയുടെ ഇടത്തേ കൈയില്‍ ഭദ്രമായിരിക്കും.

ഈ പുല്ലുകള്‍ക്കും പ്രണയമോ?dec14

Image
ഈ പുല്ലുകള്‍ക്കും പ്രണയമോ?മേടുകളില്‍ തിക്കി തിരക്കി വളര്‍ന്ന പുല്ലുകള്‍ ഏതോ അമാനുഷ ലോകത്തെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളോ? പ്രണയിക്കുന്നത്‌ അവര്‍ക്ക്‌ കാമനയല്ല; ജീവിതരീതിയാണ്‌. ചുംബിക്കുകയും ഇണകലര്‍ന്ന് ആടുകയും അവരുടെ സംസ്കാരമല്ല; പ്രാഥമിക കര്‍മ്മങ്ങളാണ്‌. അവയ്‌ക്ക്‌ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടേ വളരനാവൂ.പൊട്ടിപ്പിളര്‍ന്ന് പോകുമ്പോഴും പ്രണയത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിലൊന്ന് അവയുടെ ഇടത്തേ കൈയില്‍ ഭദ്രമായിരിക്കും.