Skip to main content

Posts

Showing posts from July 17, 2008

നിഴലുകള്‍ മാത്രം.

ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്
ജീവിതം മറ്റെവിടെയോ
ആണെന്നും നമ്മള്‍ കാഴ്ചക്കാരാണെന്നും ആണ്‌.

എല്ലാം പഴയ നിഴലുകള്‍ മാത്രം.

നിഴലുകള്‍ മാത്രം.

ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്
ജീവിതം മറ്റെവിടെയോ
ആണെന്നും നമ്മള്‍ കാഴ്ചക്കാരാണെന്നും ആണ്‌.

എല്ലാം പഴയ നിഴലുകള്‍ മാത്രം.

നിഴലുകള്‍ മാത്രം.

ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്
ജീവിതം മറ്റെവിടെയോ
ആണെന്നും നമ്മള്‍ കാഴ്ചക്കാരാണെന്നും ആണ്‌.

എല്ലാം പഴയ നിഴലുകള്‍ മാത്രം.

ദിവസം ഒരു ഫോട്ടോ 26

ഒരു മു‌ന്നാര്‍ ദൃശ്യം
ഫോട്ടോ വിനോദ് പഴയന്നൂര്‍

ദിവസം ഒരു ഫോട്ടോ 26

ഒരു മു‌ന്നാര്‍ ദൃശ്യം
ഫോട്ടോ വിനോദ് പഴയന്നൂര്‍

ദിവസം ഒരു ഫോട്ടോ 26

ഒരു മു‌ന്നാര്‍ ദൃശ്യം
ഫോട്ടോ വിനോദ് പഴയന്നൂര്‍