Posts

Showing posts from June, 2009

കടല്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്രണയം പോലെ

Image
പെരുമ്പാമ്പിനെകൊണ്ട്‌ ഉള്ളില്‍
നൃത്തം ചെയ്യിച്ച്‌
കടല്‍ ഒന്നുകൂടി മദാലസയായി .
നിശ്‌ശൂന്യമായിത്തീരുന്ന നിമിഷത്തിന്‍റെ
ആവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കടലിന്‌ ലഹരിയാണ്‌.

രതിബന്ധത്തിന്‍റെ ഒടുവിലെ അപാരമായ ജ്ഞാനം
എത്രയോ വേഗം മാഞ്ഞുപോകുന്ന പോലെ കടല്‍ ,
പക്ഷേ പ്രണയിക്കുന്നില്ല.
രതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാല്‍
അവള്‍ ഓടിപ്പോകും.
പ്രണയത്തെയും രതിയെയും തള്ളുകയും
മാദകറാണിയാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയുമാണ്‌ .
അവള്‍ക്കോ സ്വന്തമായി രതിയില്ല.

കടല്‍ നമ്മുടെ ആര്‍ത്തിയുടെ ജ്വരങ്ങളെപ്പോലെ
ചുരമാന്തുന്നു.
അനിശ്‌ചിതവും വിസ്മയകരവുമായ
അസ്തിത്വത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള
സൌന്ദര്യശൂന്യതയെ അത്‌ നുരകളാക്കി മാറ്റുന്നു.
അത്‌ എന്തിന്‍റെയും ബ്രാന്‍ഡ്‌ അംബാസിഡറാകും-
മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, സ്വര്‍ണം, ഭഗവദ്‌ ഗീത, കലാലയം...

നമുക്ക്‌ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതുപോലെ കടലിനുമതു വേണ്ട.
അവള്‍ ആടി, ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്‌
നമ്മുടെ തണുത്തുറഞ്ഞുപോയ അപകര്‍ഷതകളെയോ?
വിറങ്ങലിച്ച ഭൂതകാലത്തെയോ?
തെറ്റുകളെയോ?

കടല്‍ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പ്രണയം പോലെ
നമ്മുടെ ചിരപരിചിതമായ
തകരപ്പാത്രത്തിലേക്കും വന്നു നിറയും.
വറ്റിച്ചാല്‍ വറ്റാത്ത ക്രൂരതയായി അത്‌
എല്ലാ പ്രേമ ഭാഷണങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍
പട്ടിയെപ്പോലെ പമ്മി കിടക്കും.
പ്രണയവ…

കടല്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്രണയം പോലെ

Image
പെരുമ്പാമ്പിനെകൊണ്ട്‌ ഉള്ളില്‍
നൃത്തം ചെയ്യിച്ച്‌
കടല്‍ ഒന്നുകൂടി മദാലസയായി .
നിശ്‌ശൂന്യമായിത്തീരുന്ന നിമിഷത്തിന്‍റെ
ആവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കടലിന്‌ ലഹരിയാണ്‌.

രതിബന്ധത്തിന്‍റെ ഒടുവിലെ അപാരമായ ജ്ഞാനം
എത്രയോ വേഗം മാഞ്ഞുപോകുന്ന പോലെ കടല്‍ ,
പക്ഷേ പ്രണയിക്കുന്നില്ല.
രതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാല്‍
അവള്‍ ഓടിപ്പോകും.
പ്രണയത്തെയും രതിയെയും തള്ളുകയും
മാദകറാണിയാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയുമാണ്‌ .
അവള്‍ക്കോ സ്വന്തമായി രതിയില്ല.

കടല്‍ നമ്മുടെ ആര്‍ത്തിയുടെ ജ്വരങ്ങളെപ്പോലെ
ചുരമാന്തുന്നു.
അനിശ്‌ചിതവും വിസ്മയകരവുമായ
അസ്തിത്വത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള
സൌന്ദര്യശൂന്യതയെ അത്‌ നുരകളാക്കി മാറ്റുന്നു.
അത്‌ എന്തിന്‍റെയും ബ്രാന്‍ഡ്‌ അംബാസിഡറാകും-
മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, സ്വര്‍ണം, ഭഗവദ്‌ ഗീത, കലാലയം...

നമുക്ക്‌ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതുപോലെ കടലിനുമതു വേണ്ട.
അവള്‍ ആടി, ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്‌
നമ്മുടെ തണുത്തുറഞ്ഞുപോയ അപകര്‍ഷതകളെയോ?
വിറങ്ങലിച്ച ഭൂതകാലത്തെയോ?
തെറ്റുകളെയോ?

കടല്‍ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പ്രണയം പോലെ
നമ്മുടെ ചിരപരിചിതമായ
തകരപ്പാത്രത്തിലേക്കും വന്നു നിറയും.
വറ്റിച്ചാല്‍ വറ്റാത്ത ക്രൂരതയായി അത്‌
എല്ലാ പ്രേമ ഭാഷണങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍
പട്ടിയെപ്പോലെ പമ്മി കിടക്കും.
പ്രണയവ…
ezhuth online july 2009 issue

read here
ezhuth online july 2009 issue

read here
ezhuth online july 2009 issue

read here

akshara jaalakam column in kalakaumudi[1764]

Image
m k harikumar's column in kala kaumudi

akshara jaalakam column in kalakaumudi[1764]

Image
m k harikumar's column in kala kaumudi

akshara jaalakam column in kalakaumudi[1764]

Image
m k harikumar's column in kala kaumudi

akshara jalaka in kala kaumudi [ 1763]

Image

akshara jalaka in kala kaumudi [ 1763]

Image

akshara jalaka in kala kaumudi [ 1763]

Image

എഴുത്ത്‌ ഓണ്‍ലൈനില്‍

"ചാടിക്കളിയെടാ കൊച്ചുരാമാ,
കൂടിക്കളിയെടാ അച്ചുരാമാ!
അള്ളിപ്പിടിച്ച്‌ മേല്‍ത്തട്ടില്‍ കയറെടാ,
തലകുത്തി മറിയെടാ, പലമട്ടു ചീറെടാ,
ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ലാത്സലാം നല്‍കെടാ,
ജന്‍മം കളയാതെ ജന്‍മിയായിത്തീരെടാ,
ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിക്കുളിയെടാ,
വില്ലീസണിയെടാ, പല്ലക്കില്‍ കേറെടാ,
തുള്ളിക്കളിയെടാ, പല്ലിളിച്ചാടെടാ,
കൊച്ചുരാമാ, ക്ഷണം, അച്ചുരാമാ,!

read more

ചെമ്മനം ചാക്കോയുടെ കവിതഎഴുത്ത്‌ ഓണ്‍ലൈനില്‍

എഴുത്ത്‌ ഓണ്‍ലൈനില്‍

"ചാടിക്കളിയെടാ കൊച്ചുരാമാ,
കൂടിക്കളിയെടാ അച്ചുരാമാ!
അള്ളിപ്പിടിച്ച്‌ മേല്‍ത്തട്ടില്‍ കയറെടാ,
തലകുത്തി മറിയെടാ, പലമട്ടു ചീറെടാ,
ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ലാത്സലാം നല്‍കെടാ,
ജന്‍മം കളയാതെ ജന്‍മിയായിത്തീരെടാ,
ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിക്കുളിയെടാ,
വില്ലീസണിയെടാ, പല്ലക്കില്‍ കേറെടാ,
തുള്ളിക്കളിയെടാ, പല്ലിളിച്ചാടെടാ,
കൊച്ചുരാമാ, ക്ഷണം, അച്ചുരാമാ,!

read more

ചെമ്മനം ചാക്കോയുടെ കവിതഎഴുത്ത്‌ ഓണ്‍ലൈനില്‍

എഴുത്ത്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍- ഉള്ളടക്കം[ june 2009]

ezhuth online inauguration: sajimon parayil


എഡിറ്റോറിയല്‍:


മലയാളി:
മാത്യൂ നെല്ലിക്കുന്ന്ഗദ്യം


മനുഷ്യന്‍ ചീത്ത മൃഗമാണ്‌
സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌

സംഗീതം കാണുന്നവര്‍
ഇ. പി . ശ്രീകുമാര്‍

ആരോഗ്യരംഗം:
ഡോ . കാനം ശങ്കരപ്പിള്ള.


culture a rose:
k. santhosh kumar


sreedevi nair's poems:
uthama narayanan


സഫലമീ യാത്ര-
കലവൂര്‍ രവി


ശ്രീലങ്കന്‍ യാത്ര-
എ. ക്യൂ. മഹ്‌ദിസിനിമ


പാസഞ്ചര്‍ - ആര്‍ജവത്തിന്‌ നൂറ്‍ മാര്‍ക്ക്‌ :
സനല്‍ ശശിധരന്‍


art exihibition:
gayatri


ഈ മാസത്തെ കവി:
പി. എ അനീഷ്‌

കഥ:


മുഖങ്ങളുടെ ഉത്സവം
ഗണേഷ്‌ പന്നിയത്ത്‌

അക്വേറിയം
ജോയല്‍
കവിത


പാഞ്ചാലിക്കൊന്ന
ഒ എന്‍ വി

a love lyric
o n v kurup

ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി കുരങ്ങന്‍മാര്‍
ചെമ്മനം ചാക്കോ

വഴക്കാളികളായ അടുക്കളപ്പാത്രങ്ങള്‍
ശ്രീദേവി നായര്‍

ഒരു ശിശിര സന്ധ്യ-
മാത്യു നെല്ലിക്കുന്ന്

ഒരു പൂവു വിരിുയുന്നു
ബൃന്ദ

കനവിലെ അച്ഛന്‍‍:
ഇന്ദിരാ ബാലന്‍

കല്ലുകള്‍:
എം കെ ഹരികുമാര്‍

ശലഭങ്ങള്‍:
സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍

നൊമ്പരക്കാഴ്‌ച:
ഡെല്‍ന നിവേദിത

രണ്ട്‌ കവിതകള്‍ :
ബെന്നി ദാമോദരന്‍

the expatriate:
a sasidhara panicker


asathoma satgamaya:
winnie panicker
മറ്റു വായനകള്‍:

പി ശ്രീധരന്‍
ബിനു എം ദേവസ്യ
നന്ദിത, മരണം , പ്രണയം
സണ്ണി കുലത്താക…

എഴുത്ത്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍- ഉള്ളടക്കം[ june 2009]

ezhuth online inauguration: sajimon parayil


എഡിറ്റോറിയല്‍:


മലയാളി:
മാത്യൂ നെല്ലിക്കുന്ന്ഗദ്യം


മനുഷ്യന്‍ ചീത്ത മൃഗമാണ്‌
സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌

സംഗീതം കാണുന്നവര്‍
ഇ. പി . ശ്രീകുമാര്‍

ആരോഗ്യരംഗം:
ഡോ . കാനം ശങ്കരപ്പിള്ള.


culture a rose:
k. santhosh kumar


sreedevi nair's poems:
uthama narayanan


സഫലമീ യാത്ര-
കലവൂര്‍ രവി


ശ്രീലങ്കന്‍ യാത്ര-
എ. ക്യൂ. മഹ്‌ദിസിനിമ


പാസഞ്ചര്‍ - ആര്‍ജവത്തിന്‌ നൂറ്‍ മാര്‍ക്ക്‌ :
സനല്‍ ശശിധരന്‍


art exihibition:
gayatri


ഈ മാസത്തെ കവി:
പി. എ അനീഷ്‌

കഥ:


മുഖങ്ങളുടെ ഉത്സവം
ഗണേഷ്‌ പന്നിയത്ത്‌

അക്വേറിയം
ജോയല്‍
കവിത


പാഞ്ചാലിക്കൊന്ന
ഒ എന്‍ വി

a love lyric
o n v kurup

ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി കുരങ്ങന്‍മാര്‍
ചെമ്മനം ചാക്കോ

വഴക്കാളികളായ അടുക്കളപ്പാത്രങ്ങള്‍
ശ്രീദേവി നായര്‍

ഒരു ശിശിര സന്ധ്യ-
മാത്യു നെല്ലിക്കുന്ന്

ഒരു പൂവു വിരിുയുന്നു
ബൃന്ദ

കനവിലെ അച്ഛന്‍‍:
ഇന്ദിരാ ബാലന്‍

കല്ലുകള്‍:
എം കെ ഹരികുമാര്‍

ശലഭങ്ങള്‍:
സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍

നൊമ്പരക്കാഴ്‌ച:
ഡെല്‍ന നിവേദിത

രണ്ട്‌ കവിതകള്‍ :
ബെന്നി ദാമോദരന്‍

the expatriate:
a sasidhara panicker


asathoma satgamaya:
winnie panicker
മറ്റു വായനകള്‍:

പി ശ്രീധരന്‍
ബിനു എം ദേവസ്യ
നന്ദിത, മരണം , പ്രണയം
സണ്ണി കുലത്താക…

എഴുത്ത്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍- ഉള്ളടക്കം[ june 2009]

ezhuth online inauguration: sajimon parayil


എഡിറ്റോറിയല്‍:


മലയാളി:
മാത്യൂ നെല്ലിക്കുന്ന്ഗദ്യം


മനുഷ്യന്‍ ചീത്ത മൃഗമാണ്‌
സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌

സംഗീതം കാണുന്നവര്‍
ഇ. പി . ശ്രീകുമാര്‍

ആരോഗ്യരംഗം:
ഡോ . കാനം ശങ്കരപ്പിള്ള.


culture a rose:
k. santhosh kumar


sreedevi nair's poems:
uthama narayanan


സഫലമീ യാത്ര-
കലവൂര്‍ രവി


ശ്രീലങ്കന്‍ യാത്ര-
എ. ക്യൂ. മഹ്‌ദിസിനിമ


പാസഞ്ചര്‍ - ആര്‍ജവത്തിന്‌ നൂറ്‍ മാര്‍ക്ക്‌ :
സനല്‍ ശശിധരന്‍


art exihibition:
gayatri


ഈ മാസത്തെ കവി:
പി. എ അനീഷ്‌

കഥ:


മുഖങ്ങളുടെ ഉത്സവം
ഗണേഷ്‌ പന്നിയത്ത്‌

അക്വേറിയം
ജോയല്‍
കവിത


പാഞ്ചാലിക്കൊന്ന
ഒ എന്‍ വി

a love lyric
o n v kurup

ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി കുരങ്ങന്‍മാര്‍
ചെമ്മനം ചാക്കോ

വഴക്കാളികളായ അടുക്കളപ്പാത്രങ്ങള്‍
ശ്രീദേവി നായര്‍

ഒരു ശിശിര സന്ധ്യ-
മാത്യു നെല്ലിക്കുന്ന്

ഒരു പൂവു വിരിുയുന്നു
ബൃന്ദ

കനവിലെ അച്ഛന്‍‍:
ഇന്ദിരാ ബാലന്‍

കല്ലുകള്‍:
എം കെ ഹരികുമാര്‍

ശലഭങ്ങള്‍:
സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍

നൊമ്പരക്കാഴ്‌ച:
ഡെല്‍ന നിവേദിത

രണ്ട്‌ കവിതകള്‍ :
ബെന്നി ദാമോദരന്‍

the expatriate:
a sasidhara panicker


asathoma satgamaya:
winnie panicker
മറ്റു വായനകള്‍:

പി ശ്രീധരന്‍
ബിനു എം ദേവസ്യ
നന്ദിത, മരണം , പ്രണയം
സണ്ണി കുലത്താക…

interview with Alan Kirby by M K Harikumar

Image
1] Your statement is '' post modernism is dead and buried''- how?
The statement has slightly different meanings in the various contexts where it can be applied. As a set of aesthetic practices, postmodernism appears old-fashioned and exhausted, uninteresting and irrelevant to today’s creators. As a sociohistorical account of our times it has been subsumed into a changed contemporary landscape; its points of reference are now remote from us. Philosophically, its concerns and strategies no longer fascinate and excite with the energy they formerly summoned, and many have been absorbed into the past history of thought. The superannuation of postmodernism has been announced by figures as diverse as Linda Hutcheon, Charles Jencks, Gilles Lipovetsky, Raoul Eshelman and Nicolas Bourriaud; it has been the subject of an exhibition at the Tate in London and a special issue of Twentieth-Century Literature. Nevertheless, traces of the old do linger on, often in mutated or buried…

interview with Alan Kirby by M K Harikumar

Image
1] Your statement is '' post modernism is dead and buried''- how?
The statement has slightly different meanings in the various contexts where it can be applied. As a set of aesthetic practices, postmodernism appears old-fashioned and exhausted, uninteresting and irrelevant to today’s creators. As a sociohistorical account of our times it has been subsumed into a changed contemporary landscape; its points of reference are now remote from us. Philosophically, its concerns and strategies no longer fascinate and excite with the energy they formerly summoned, and many have been absorbed into the past history of thought. The superannuation of postmodernism has been announced by figures as diverse as Linda Hutcheon, Charles Jencks, Gilles Lipovetsky, Raoul Eshelman and Nicolas Bourriaud; it has been the subject of an exhibition at the Tate in London and a special issue of Twentieth-Century Literature. Nevertheless, traces of the old do linger on, often in mutated or buried…

interview with Alan Kirby by M K Harikumar

Image
1] Your statement is '' post modernism is dead and buried''- how?
The statement has slightly different meanings in the various contexts where it can be applied. As a set of aesthetic practices, postmodernism appears old-fashioned and exhausted, uninteresting and irrelevant to today’s creators. As a sociohistorical account of our times it has been subsumed into a changed contemporary landscape; its points of reference are now remote from us. Philosophically, its concerns and strategies no longer fascinate and excite with the energy they formerly summoned, and many have been absorbed into the past history of thought. The superannuation of postmodernism has been announced by figures as diverse as Linda Hutcheon, Charles Jencks, Gilles Lipovetsky, Raoul Eshelman and Nicolas Bourriaud; it has been the subject of an exhibition at the Tate in London and a special issue of Twentieth-Century Literature. Nevertheless, traces of the old do linger on, often in mutated or buried…

akshara jaalakam - kalakaumudi- 1761

Image

akshara jaalakam - kalakaumudi- 1761

Image

akshara jaalakam - kalakaumudi- 1761

Image

Interview with Alan Kirby by M K Harikumar

Image
Alan Kirby is a specialist in 20th-century literature and culture. He holds degrees from Oxford, the Sorbonne, and Exeter universities, and is currently working in Oxford. His first monograph, "Digimodernism", an exploration of cultural shifts in the aftermath of postmodernism, is published by Continuum on 1st July.

An exploration of cultural shifts in the aftermath of postmodernism
1] Your statement is '' post modernism is dead and buried''- how?
The statement has slightly different meanings in the various contexts where it can be applied. As a set of aesthetic practices, postmodernism appears old-fashioned and exhausted, uninteresting and irrelevant to today’s creators. As a sociohistorical account of our times it has been subsumed into a changed contemporary landscape; its points of reference are now remote from us. Philosophically, its concerns and strategies no longer fascinate and excite with the energy they formerly summoned, and many have b…

Interview with Alan Kirby by M K Harikumar

Image
Alan Kirby is a specialist in 20th-century literature and culture. He holds degrees from Oxford, the Sorbonne, and Exeter universities, and is currently working in Oxford. His first monograph, "Digimodernism", an exploration of cultural shifts in the aftermath of postmodernism, is published by Continuum on 1st July.

An exploration of cultural shifts in the aftermath of postmodernism
1] Your statement is '' post modernism is dead and buried''- how?
The statement has slightly different meanings in the various contexts where it can be applied. As a set of aesthetic practices, postmodernism appears old-fashioned and exhausted, uninteresting and irrelevant to today’s creators. As a sociohistorical account of our times it has been subsumed into a changed contemporary landscape; its points of reference are now remote from us. Philosophically, its concerns and strategies no longer fascinate and excite with the energy they formerly summoned, and many have b…