Posts

Showing posts from July 16, 2008

ഒരു കഷായമാണ്‌.

മടുപ്പ് കയ്പ്പേറിയ ഒരു കഷായമാണ്‌. അതുകൊണ്ടാണ്‌ വെളുപ്പ്‌ ,മടുപ്പില്‍ ശപിച്ച്‌,എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ സ്വയം കറുപ്പിക്കുന്നത്‌.

ഒരു കഷായമാണ്‌.

മടുപ്പ് കയ്പ്പേറിയ ഒരു കഷായമാണ്‌. അതുകൊണ്ടാണ്‌ വെളുപ്പ്‌ ,മടുപ്പില്‍ ശപിച്ച്‌,എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ സ്വയം കറുപ്പിക്കുന്നത്‌.

ഒരു കഷായമാണ്‌.

മടുപ്പ് കയ്പ്പേറിയ ഒരു കഷായമാണ്‌. അതുകൊണ്ടാണ്‌ വെളുപ്പ്‌ ,മടുപ്പില്‍ ശപിച്ച്‌,എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ സ്വയം കറുപ്പിക്കുന്നത്‌.