Skip to main content

ഒന്നാണ്‌.

എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും
അര്‍ത്ഥം ഒന്നാണ്‌.
എന്നാല്‍ ഒന്നായിരിക്കരുത്‌
എന്നത്‌ നമ്മുടെ വാശിയാണ്‌.

Popular posts from this blog

ശ്രീശങ്കരദർശനമല്ല ശ്രീനാരായണദർശനം/എം കെ ഹരികുമാർ

m k harikumar

jalachaya/novel