Skip to main content

മീനിന്‌

ഒരു പറവയ്ക്ക്‌ ചില്ല വേണ്ട.

ഒരു മീനിന്‌ വെള്ളം വേണ്ട.

ഒരു മഴ്യ്ക്ക്‌ മണ്ണു വേണ്ട.

ഒരു മനുഷ്യന്‌ മനസ്സ്‌ വേണ്ട

Popular posts from this blog

ശ്രീശങ്കരദർശനമല്ല ശ്രീനാരായണദർശനം/എം കെ ഹരികുമാർ

m k harikumar

jalachaya/novel